ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
     Η ομάδα των πρώτων βοηθειών ασχολείται με την εκμάθηση εξειδικευμένων  αρχών για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Τα μέλη της , επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς , για να είναι έτοιμα να παρέχουν τη βοήθεια τους σε επείγουσες καταστάσεις διάσωσης , όπως επίσης ( όταν τους ζητηθεί ) και στην υγειονομική κάλυψη αθλητικών , πολιτιστικών , περιβαλλοντικών  εκδηλώσεων κ.τ.λ.
   Το τμήμα πρώτων βοηθειών της Ε.Δ.Ο.Π πραγματοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση πρώτων βοηθειών σε σχολεία , ιδρύματα , φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας μας.
Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στο τι είναι πρώτες βοήθειες καθώς και πως μπορούμε να τις εφαρμόσουμε όταν χρειαστεί.
   Πρώτες βοήθειες είναι η επιδέξια εφαρμογή αποδεκτών ( πρωτόκολλα ) αρχών θεραπείας, σε περιπτώσεις κάκωσης ή ξαφνικής αρρώστιας, με τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκείνη τη στιγμή μέσων ή υλικών.
  Είναι, δηλ. η αποδεκτή μέθοδος αντιμετώπισης ενός πάσχοντος, ώσπου, να αναλάβει τη φροντίδα του, αν είναι ανάγκη, γιατρός ή να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
    Σκοπός παροχής των πρώτων βοηθειών είναι:
α) ο πάσχοντας να διατηρηθεί στη ζωή,
β)να μην χειροτερέψει η κατάσταση του
γ) να αναρρώσει πιο γρήγορα .
   Ευθύνη του ατόμου στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι να εκτιμήσει την κατάσταση του πάσχοντα ,να αναγνωρίσει τη νόσο ή την κάκωση του πάσχοντα ,να εφαρμόσει άμεση, σωστή και επαρκή αντιμετώπιση και να φροντίσει χωρίς καθυστέρηση για την μεταφορά του πάσχοντα σε γιατρό ή νοσοκομείο.