ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
        Το τμήμα αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας αποτελείται από άτομα τα οποία ειδικεύονται στην αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται είτε από υπαιτιότητα του ανθρώπου (π.χ, φωτιά, ατυχήματα), είτε της φύσης (π.χ, σεισμός, πλυμμήρες ) .Κάθε μέλος του συγκεκριμένου τμήματος με συνεχής ασκήσεις εμπλουτίζει τις γνώσεις του για το πώς θα πρέπει να χειριστεί ανάλογα συμβάντα, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν και ποια μέτρα πρέπει να παρθούν έτσι ώστε η επιχείρηση να έλθει με επιτυχία εις πέρας και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.
Σε συνεργασία με το τμήμα πρώτων βοηθειών πραγματοποιούνται ασκήσεις, όπως για παράδειγμα σενάρια απεγκλωβισμού τραυματία από όχημα, αφού προηγουμένως έχει γίνει η σχετική εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με παλιά αυτοκίνητα και σε συνθήκες όσο το δυνατόν πληρέστερα στις πραγματικές. Επιπλέον, τα μέλη του τμήματος αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών ασχολούνται με την πυρόσβεση σε οποιαδήποτε εστία (είτε σε κλειστό χώρο, είτε στη φύση), καθώς και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, καθώς και την έρευνα και διάσωση ατόμων αν αυτό είναι αναγκαίο, για αυτό το λόγο συχνά  πραγματοποιείται εκπαίδευση σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.                                                                                                  Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με το μένος της φύσης, με συνέπεια να προκαλούνται σεισμοί και πλυμμήρες, το τμήμα αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών εκπαιδεύει τα μέλη του για να ανταπεξέλθουν με επιχειρήσεις διάσωσης, εάν αυτό χρειαστεί. Οι διασώστες έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται  σε βασικές ικανότητες που απαιτούν οι εκάστοτε επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση διάσωσης έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις στην τεχνική και στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τα άτομα που θα διατεθούν, τον χρόνο που θα απαιτηθεί, σε κάθε περίπτωση όμως προέχει η ασφάλεια του διασώστη, γιατί καλός διασώστης είναι ο ζωντανός διασώστης, αυτό έχει σαν συνέπεια μεταξύ των μελών του τμήματος, καθώς και όλων των τμημάτων της Ε.Δ.Ο.Π. να υπάρχει καλή συνεργασία, καθώς ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, αλλά συνάμα προσέχει και τον διπλανό του.