ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 


Σκοπός του τμήματος διοικητικής μέριμνας είναι η γενικότερη υποστήριξη των τμημάτων που επιχειρούν σε αποστολές διάσωσης . Είναι ο συνδετικός κρίκος και το συντονιστικό κέντρο ,  των ομάδων που επιχειρούν με κρατικούς φορείς ( αστυνομία- ΕΚΑΒ- πυροσβεστική- νοσοκομείο-δήμους- περιφέρειες) καθώς και πηγή πληροφόρησης (π.χ. δελτίο καιρού, εναλλακτικές διαδρομές, πληροφορίες από διάφορους φορείς κτλ.)
Η διοικητική μέριμνα φροντίζει  να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις ομάδες που επιχειρούν , πριν την επιχείρηση διάσωσης , κατά την διάρκεια της , όπως επίσης και μετά από αυτήν
Αποτελείται από άτομα που είναι εκπαιδευμένα σε όλους του τομείς δράσεις της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαϊδας καθώς επίσης και με άτομα που γνωρίζουν χρήση Η/Υ ,  ξένες γλώσσες , κατέχουν επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδειες χρήσης βαρέων μηχανημάτων και ειδικότερα άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στην διαχείριση κρίσεων