ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 


 Το τμήμα των τηλεπικοινωνιών της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας αποτελείται από πτυχιούχους ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις ραδιοεπικοινωνίες και στις επικοινωνίες διάσωσης.
 Στο τμήμα διδάσκουν τους τρόπους χρησιμοποίησης των διαφόρων συσκευών τεχνολογίας (ασύρματοι,GPS), κατά τη διάρκεια ή μετά από μία έκτακτη ανάγκη, όπως για παράδειγμα σε έναν σεισμό, ή μικρότερης έκτασης όπως ένα ατύχημα, ή σε μια υγειονομική κάλυψη της ομάδας. Όταν η επικοινωνία μέσω σύγχρονων συσκευών δεν είναι εφικτή , τότε τη θέση τους παίρνουν άλλα μέσα , όπως για παράδειγμα οπτικά και ηχητικά μέσα επικοινωνίας.
 Οι τηλεπικοινωνίες και οι διαβιβάσεις είναι πολύ σημαντικές και έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές.
Το τμήμα των τηλεπικοινωνιών της Ε.Δ.Ο.Π. παίρνει μέρος σε όλες τις ασκήσεις και εκπαιδεύσεις όλων των τμημάτων της ομάδας και πολλές φορές γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτών.