ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


  1. Η προσφορά εθελοντικής βοήθειας ή διάσωσης , με οποιοδήποτε τρόπο στους συνανθρώπους , σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως σεισμοί, πυρκαγιές , ναυάγια, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλου είδους καταστροφή συμβεί στην Ελλάδα λόγω καιρικών φαινομένων, τρομοκρατικών ενεργειών, σε βουνό, ξηρά ή θάλασσα
  2. Η εθελοντική αυτή βοήθεια θα προσφέρεται στα πλαίσια συνδρομής των κρατικών δυνάμεων πυροσβεστικής , στρατού, λιμενικού σώματος , ΠΣΕΑ, Υπουργείων , Περιφερειών, OTA, ΕΚΑΒ, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δασαρχείων και άλλων εθελοντικών ομάδων .
  3.  Η προσφορά εθελοντικής βοήθειας ή διάσωσης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και σε συνανθρώπους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και οπουδήποτε άλλου στον κόσμο
  4. Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων Βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας
  5. Η ενημέρωση πολιτών, φοιτητών - σπουδαστών αλλά και μαθητών για την απόκτηση γνώσεων πρώτων βοηθειών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιστάσεις έκτακτης ανάγκης
  6. Η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της χώρας αλλά και οποιασδήποτε άλλης χώρας σε ζητήματα εθελοντικής διάσωσης