ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ΕΔΟΠ είναι ενταγμένη στο:

  • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη.

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).


ΜΕΛΗ

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που επιθυμεί να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου καθώς και όποιος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για διασωστικές επιχειρήσεις σε καιρό εκτάκτου ανάγκης, από Διασωστική Σχολή.
Στους κόλπους του Σωματείου θα λειτουργεί διασωστική ομάδα , μέλη της οποίας μπορεί να είναι :

  α) όσοι έχουν ανάλογη εκπαίδευση,

  β) όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια τουλάχιστον [50] ωρών ανάλογου 
       περιεχομένου,

  γ) όσοι είναι απόφοιτοι, του προγράμματος εθελοντικής- δράσης για την
      αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους
      άλλους» και

  δ) Ηλικίας 18 έως 55 χρόνων.